Naša materská škola :

• vychádza z potrieb detí
• reaguje na špecifiká dnešnej doby
• stotožňuje sa s tvorivo-humanistickou výchovou (THV) detí prof. Zelinu
• je súčasťou siete škôl SR, z dôvodu, že pociťuje spoluzodpovednosť za stav školstva a spoločnosti SR
• štátny vzdelávací program, ktorý vychádza z THV prof.Zelinu, vníma ako hodnotný dokument, zároveň ho nestotožňuje so stavom škôl SR, pretože výklad a aplikáciu štátneho vzdelávacieho programu má vo svojich rukách každá škola, teda jej zamestnanecký kolektív